MP3

Danh mục PDF hoặc WORD  

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Bộ Lọc Danh Mục
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
An Sỹ Toàn Thư
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
Các Bài Giảng Khác
Các Bài Giảng Khác - HT Tịnh Không
Cô Giáo Lưu Tố Vân
Cư Sĩ Hồ Tiểu Lâm
Download Kinh Sách
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
Đại Tạng Kinh - Nhiều Tác Giả
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
Đệ Tử Quy
Địa Tạng Kinh
Giáo Dục Văn Hóa Truyền Thống
Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán
HT Hải Hiền
Kinh A Di Đà
Kinh Kim Cang
Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo
Kinh Vô Lượng Thọ
Lăng Nghiêm Kinh
Liễu Phàm Tứ Huấn
MP3
Ông Inamori Kazuo - Huyền thoại kinh doanh người Nhật - (Ông Đạo Thạnh Hòa Phu)
Pháp Sư Định Hoằng
Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh
Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Quần Thư Trị Yếu
Quán Vô Lượng Thọ Kinh
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
Thầy Giáo Thái Lễ Húc
Trần Đại Huệ
Trích Đoạn Khai Thị - HT Tịnh Không
Vãng Sanh Luận

Các bài pháp MP3 mới được cập nhật !

 Trích Đoạn Khai Thị – Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa lần thứ 11  – HT Tịnh Không 
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa  trọn bộ 600 tập !!!
 Kinh Vô Lượng Thọ (CS Vọng Tây) Tập 374 (Hết) 

Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đến Tập 519 … còn tiếp
Quần Thư Trị yếu – Thầy Thái Lễ Húc đến tập 108
Người tốt chân thật như pháp  – Thầy Thái lễ Húc Tập 40
Kinh Kim Cang Giảng Ký Trọn bộ Tập 253  Mới   
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Giảng Lần Thứ 4 (năm 2014 đến tập 100 … còn tiếp) 
Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (tập 154)  –  Mới (còn tiếp)
 Liễu Phàm Tứ Huấn (20 tập) (năm 2001) rất hay nên nghe
 Nhân loại phải làm thế nào để đối mặt với thiên tai (3 tập)  
 Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông (1992) Mới (8 tập)
 Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa  Tập 28 Hết.
 Kinh Lăng Nghiêm – Quan Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương 
 Kinh Lăng Nghiêm – Thanh Tịnh Minh Hối Chương Đài Loan, năm 1982
 Kinh Lăng Nghiêm – Thanh Tịnh Minh Hối Chương USA năm 1992
 Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký (tập 51) – Hết
Kinh A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa (đến tập 289) Trọn bộ
 Chuyện Vãng Sanh Việt Nam (Sưu Tập) Mới
 Xin Đừng Giết Hại Động Vật – Mới
 Hoa Nghiêm Áo Chỉ (tập 154) –  Mới (còn tiếp) 
 
Khoa học chứng minh nhân quả và luân hồi (tập 4)

 Kinh Văn Và Những Lời Khai Thị (H.T Tịnh Không)
 Báo Ứng Hiện Đời (Chuyện nhân quả rất hay)
 Trích Đoạn Khai Thị Đã Được Cập Nhật Đến số 550
 Đệ Tử Quy – Thái Lễ Húc đến tập 40 ( Nên Nghe !) Trọn bộ
An Sỹ Toàn Thư (Chu An Sỹ)  ( mới cập nhật thêm )
 An Sĩ Toàn Thư 1 – Âm Chất Văn (Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả) – Chu An Sỹ
 An Sĩ Toàn Thư 2 – Vạn Thiện Tiên Tư (Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại) – Chu An Sỹ
 An Sĩ Toàn Thư 3 – Dục Hải Hồi Cuồng (Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục) – Chu An Sỹ
 An Sĩ Toàn Thư 4 – Tây Quy Trực Chỉ (Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ) – Chu An Sỹ

 Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao Diễn Nghĩa 
(Hết) 
 Khai thị Phật thất “Chánh Nhân Vãng Sanh”
 Chia Sẻ Tâm Đắc Về Học Tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải
 Nhạc Phật Giáo –  cập nhật thêm nhiều bài mới !!!

CÁC BÀI GIẢNG KHÁC

Ấn Quang Đại Sư – Gia Ngôn Lục

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 |  

Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị Hộ Quốc Tức Tai Thượng Hải  

 

01 | 02 | 03 | 04 |

Ấn Quang Ðại Sư – Lá Thư Tịnh Ðộ  

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |

Ấn Quang Ðại Sư Văn Sao (Tập I)

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Ấn Quang Ðại Sư Văn Sao (Tập II)

 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 |

Cư Sĩ Quả Khanh và nhiều tác giả
Báo Ứng Hiện Đời

 

Quyển 1 | Quyển 2 | Quyển 3 | Quyển 4 | Quyển 5 | Quyển 6

Pháp Sư : Định Hoằng
Chánh Nhân Vãng Sanh

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 

Pháp Sư : Định Hoằng
Vì Sao Tôi Xuất Gia

 

Video YOUTUBE

Pháp Sư : Định Hoằng
Chia Sẻ Tâm Đắc Về Học Tập Tịnh Độ Đại Kinh Giải

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 

(video) 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

Chu An Sĩ
An Sĩ Toàn Thư

 

Kính mời vào xem – download links 

Thầy Thái Lể Húc
Đệ Tử Quy (trọn bộ)

 

Kính mời vào xem – download links 

Thầy Thái Lể Húc
Tiếp Nhận Giáo Dục

 

01 | 02 | 03 |

(Video) 01 | 02 | 03 |

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
Tây Phương Xác Chỉ

 

01 | 02 | 03 | 04 |

Khổng Tử – (Phim Truyện)
Cuộc đời của ngài Khổng Tử

 

16 tập Playlist Youtube

Chú Sa-Di Hoan Hỹ  Nhìn Cuộc Ðời
Phim Hoạt Hình giáo dục rất hay

 

10 tập Youtube Playlist

Ảnh hưởng của truyền hình đối với nhân tâm

 

01 (Video)
01 (MP3)

Bác Sĩ Bành Tân
Căn Nguyên tổn thương

 

01 (Video)

01 (MP3)

Bác Sĩ Bành Tân
Để có đời sống tốt

 

01 (Video)

01 (MP3)

Bác Sĩ Bành Tân
Ðạo Ðức & Sức Khoẻ

 

01 (Video)

01 (MP3)

Luân lý đạo đức cứu đời tôi

 

01 (Video)

01 (MP3)

Cữ Si Lý Bỉnh Nam
Làm Sao Tránh Họa Chiến Tranh 

 

01 (Video)

01 (MP3)

Quách Huệ Trân (PS Đạo Chứng)
Lắng nghe Tiếng Hát Sông Hằng

 

01 | 02 | 03 |

Quách Huệ Trân (PS Đạo Chứng)
Liên Hoa Hoá Sanh

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 |

Quách Huệ Trân (PS Đạo Chứng)
Phật Học Và Y Học

 

01 | 02 |

Quách Huệ Trân (PS Đạo Chứng)
Niệm Phật Chuyễn Hoá Tế Bào Ung Thư

 

01 | 02 | 03 | 04 |

Quách Huệ Trân (PS Đạo Chứng)
Khai Thị Phật Thất

 

01

Cư Sĩ Giang Vị Nông
Kim Cương Bát Nhã Kinh Yếu Nghĩa

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |

Cư sĩ : Dương Thục Phương
Lễ Kính Chư Phật

 

01 | 02 | 03 | 04 |

(Video) Playlist Youtube 

HT Trí Tịnh
Ðường Về Cực Lạc

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |

Việt Dịch H.T Thích Thiền Tâm
Hương Quê Cực Lạc

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 |

Như Hòa Họp Dịch
Kinh A Di Ðà Họp Giải 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 |

H.T Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Thập Yếu

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

H.Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 |

Pháp sư Thế Liểu
Hành Trang Cho Ngày Cuối

 

01 | 02 |

Kinh Nhân Quả Ba Đời

 

01

Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật

 

01 | 02 |

Qui Tắc Trợ Niệm Khi Lâm Chung

 

01 | 02 |

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Phổ Hiền Hạnh Nguyện 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo(2014)
Phật Thuyết A Di Đà Kinh 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Đức Hạnh Thiên Hạ 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Di Lạc Hạ Sanh Thành Phật Ký

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Sự Tích Phật A Di Đà 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Một 1 trọn bộ : 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
10 Câu Chuyện Thời Phật Tại Thế

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Phật Thuyết Kinh Nhân Quả Ba Đời 

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Địa Tạng Bồ Tát 

 

(Video) 01

Phim Hoạt Hình Phật Giáo
Ký Sự Địa Ngục

 

01 | 02 | 03 | 04 | 05 |

 

Bình luận

avatar