Làm việc thiện chớ nên để người hay biết. (Hòa Thượng Tịnh Không)Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Làm việc thiện chớ nên để người hay biết. (Hòa Thượng Tịnh Không) MP3 bấm vào

Bình luận

avatar