Hòa Thượng Tịnh Không

Tên kinh – sáchGiảng tại
Kinh A Di Đà Sớ sao Diễn Nghĩa 289 tậpĐài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán (1984)
A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký 16 tậpHiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong (1993)
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục 6 tậpTịnh Tông Học Hội Mã Lai Á (Malaysia) (11-1993)
Kinh A Di Đà Yếu Giải Diễn Nghĩa 14 tậpChùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan (1995)
Vô Lượng Thọ 374 tập (Giảng lần 10) – có file sách pdf, Word đầy đủ full 374 tập Hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm – Tân Gia Ba (1998)
Kinh Vô Lượng Thọ – Thầy Minh Nhẫn Trích Lục Tập Dịch 52 tập (Giảng lần 10)Hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm – Tân Gia Ba (1998)
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa 22 tậpGiảng Đường Hoa Nghiêm Malaysia (19-12-2009)
Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa 19 tập (Giảng lần 3)Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng, Đài Bắc (10/1994)
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 600 tập (Giảng lần 1)Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong (2010)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 578 tập (Giảng lần 2) – Chưa có ai dịchHiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông (21-9-2011)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 (Giảng lần 4) (508 tập) dịch tới tập 001->102,104,106, 166->188, 304->332, 334, 379, 380, 394, 479, 480, 481, 494, 501-508 – còn tiếp đang dịch Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong (2014)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 (Giảng lần 5) đến tập 14 – HT Tịnh Không ngưng giảng Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông (2018)
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Sớ Sao Diễn Nghĩa (28 tập)Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan (12-1990)
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký (51 tập)Tịnh Tông Học Hội Singapore (1998)
Bồ Tát Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa (28 tập)Tịnh Tông Học Hội Singapore (1998)
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm (đến tập 555 – đang dịch) Cư Sĩ Lâm Singapore (18-05-1998)
Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Cát Tường Vân Tỳ Kheo Chương 1997Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan (3-1997)
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng 2 tậpHọc viện Đức
An Tác ở California (19-10-1992)
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông 8 tậpHọc Viện Deanza ở California (10-1992)
Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (đến 154 tập mới dịch lại) Ðài Truyền Hình Hoa Tạng (2008)
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa 1993 (4 tập)Cao Hùng Nguyên Hạnh Tự Đài Loan (1993)
Kinh Kim Cang Giảng Ký (253 tập)Cư Sĩ Lâm Singapore (1995)
Kinh Kim Cang Yếu Nghĩa 1996 (4 tập)Dallas Mỹ Quốc (1996)
Kinh Lăng Nghiêm – Thanh Tịnh Minh Hối Chương USA (7 tập)Trường Deanza, CA. USA (1992)
Kinh Lăng Nghiêm – Thanh Tịnh Minh Hối Chương (5 tập)Chùa Nguyên Thanh, Cao Hùng (1982)
Kinh Lăng Nghiêm – Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương (18 tập)
Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Cát Tường Vân Tỳ Kheo ChươngHoa Tạng Đồ Thư Quán, Đài Loan (1997)
Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Giảng Ký 114 tậpTịnh Tông Học Viện Úc Châu (2003)

Các bài giảng khác của

Pháp Sư Tịnh Không

Giới Thiệu Về Lão HT Tịnh Không

HT Tinh Khong 

Lão HT Tịnh Không sinh năm 1927 tại huyện Lô Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Thời niên thiếu Hòa thượng từng sống tại Kiến Âu Phúc Kiến. Thời kỳ 8 năm kháng chiến, Hòa thượng đi học tại Quí Châu. Thời thanh niên Hòa thượng nghiên cứu đọc Kinh sử cổ văn, rất thích triết học. Sau đó Hòa thượng theo học với nhà triết học lớn là giáo sư Phương Đông Mỹ, Phật sống Chương Gia Đại Sư và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam tại Đài Loan. Hòa thượng nghiên cứu học tập triết học và Kinh Phật trong thời gian 13 năm. Năm 1959, Hòa thượng 32 tuổi thì được thế phát xuất gia tại chùa Lâm Tế Viên Sơn, Đài Loan. Năm 1977, Hòa thượng bắt đầu nhận lời mời diễn giảng, dạy học khắp nơi trên thế giới. Băng đĩa và tranh sách giảng Kinh thuyết pháp tính đến hàng trăm triệu bản, lưu hành khắp nơi nhưng không hề có bản quyền, hoan nghênh sao chép, in ấn, tặng miễn phí cho những ai cần đến.

Lão Pháp Sư Tịnh Không sinh ra trong hoàn cảnh nghèo, lúc trẻ rất vất vả. Nhiều năm nay được hàng ngàn vạn tín đồ khắp nơi trên thế giới cung kính cúng dường, nhưng Lão Hòa thượng không hề giữ riêng cho mình mà lập tức hiến tặng bố thí lại ngay. Phương thức chủ yếu của Lão Hòa Thượng là ấn tống sách Phật, Kinh Phật, giúp đỡ cho sự nghiệp giáo dục và y tế. Chỉ tính ở trong nước, Lão Hòa thượng đã quyên tặng xây dựng được gần 100 trường tiểu học tình thương. Xin đơn cử vào tháng 6 năm 2005, Lão Hòa thượng một lần quyên tặng 33 triệu Nhân Dân Tệ cho quỹ Hội Thiếu niên nhi đồng Trung Quốc để giải quyết vấn đề thiếu hụt dụng cụ trong nhà trường. Tính đến nay Lão Hòa thượng đã quyên tặng rất nhiều tài vật, không sao thống kê hết được.

Lão Hòa thượng cả đời dồn sức vào việc giáo dục và giảng dạy Phật pháp, gắng sức đề xướng phá trừ mê tín, khơi gợi chánh tri chánh kiến, vạch rõ ý nghĩa cốt tủy của Phật giáo. Phật giáo không phải là thắp nhang lễ Phật cầu phù hộ, mê tín tôn giáo, cũng không phải xem Phật giáo như một môn học để nghiên cứu học thuật, mà Phật giáo thật sự có lợi ích, phá mê khai ngộ, khiến cho đông đảo chúng sanh có thể thực sự tiếp nhận được nền giáo dục tốt nhất. Học Phật ở chỗ thay đổi bản chất, tu hành ở chỗ thay đổi quan niệm. Chỉ cần tu học đúng như lý như pháp thì bất kỳ tai nạn đau khổ, bất hạnh nào cũng đều có thể lần lượt hóa giải. Bên cạnh đó, việc nâng cao phẩm chất lương thiện, hồi phục tâm tánh, tăng trưởng đạo đức, cải thiện phong khí xã hội, giáo hóa bồi dưỡng nhân tâm và hoằng dương nền giáo dục văn hóa truyền thống cũng được Lão Hòa thượng Tịnh Không hết sức hoằng dương tán thán.

Rất nhiều người đã tỉ mỉ xem băng đĩa dạy học của Lão HT Tịnh Không đã thu được lợi ích lớn, nên thành tâm, thành ý y giáo phụng hành, tu học Phật pháp. Họ đã hoặc là chuyển nguy thành an hoặc là hóa giải tai họa hoặc là bệnh nặng được tiêu trừ hoặc là giảm bớt phiền não, ai cũng cảm ơn không ngớt. Kiểu tu học Phật pháp phá trừ mê tín triệt để này, khiến cho vô số gia đình được hòa mục kiết tường, vô số nam nữ lão ấu ngừa ác hành thiện, mãi được bình an. Lão Pháp Sư Tịnh Không đại trí tuệ, đại từ bi, thật đúng là một vị sư trưởng mà mọi người ngày nay không thể không biết. Chúng tôi cầu nguyện cho thật nhiều nơi, thật nhiều người, thật nhiều gia đình có phúc, có trí tuệ, có duyên biết đến Lão Hòa thượng Tịnh Không, học được thật nhiều điều và thu được lợi ích thật lớn.

Zalo HỖ TRỢ