Những Khải Thị Từ Ngôn Truyền Thân Giáo Của Khổng Tử Đối Với Người Hiện Đại – HT Tịnh Không

Những Khải Thị Từ Ngôn Truyền Thân Giáo Của Khổng Tử Đối Với Người Hiện Đại – HT Tịnh Không

  • Chủ Giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
  • Thời gian:  ngày 29/9/2019
  • Địa điểm: Hội Trường Số 2, Khu Triển Lãm Quốc Tế Á Châu Hồng Công
  • Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Những Khải Thị Từ Ngôn Truyền Thân Giáo Của Khổng Tử Đối Với Người Hiện Đại MP3

1 tập

Youtube:

Bình luận

avatar