Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại

Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại

Bài Nói Chuyện Tại Pháp Hội Tế Tổ Đông Chí Hồng Kông.

  • Địa điểm: Trung tâm Triển Lãm Quốc Tế Á Châu, Sân Bay Hồng Kông.
  • Thời gian: ngày 18/12/2017
  • Chủ giảng: HT Tịnh Không

Thực Hiện Việc Giáo Dục Nhi Đồng Nhập Môn Trong Thời Hiện Đại MP3

tập 01

Youtube:

Bình luận

avatar