Nhận Thức Thai Giáo 06/2011 – Cô giáo Dương Thục Phân

Nhận Thức Thai Giáo

Diễn giảng: Cô giáo Dương Thục Phương
Thời gian: 06/2011
Địa điểm: Bắc Kinh
Chuyển ngữ: Minh Hải

Vậy chúng ta làm một người mẹ tốt như thế nào để nuôi dạy ra những người con tốt của chúng ta? Chúng ta bắt đầu dạy từ đâu? Bắt đầu dạy từ thai giáo, bắt đầu từ thai giáo, không phải bắt đầu từ khi sanh ra nhé! Từ sau khi ra đời thì chậm quá, nhưng ở đây có một điểm phải nói với mọi người, chúng ta đang chuẩn bị mang thai, chúng ta chuẩn bị mang thai, nếu như 2 vợ chồng chuẩn bị mang thai thì nhất định không thể vội vội vàng vàng, bởi vì nếu như các bạn vội vàng thì sẽ không có được con cái tốt, phải ghi nhớ.

Nhận Thức Thai Giáo MP3

1 tập

Youtube

 

 

Bình luận

avatar