Download Kinh – Sách (Gồm file pdf, word)

Danh Mục Nghe Pháp MP3  

1. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng KinhNhiều Tác Giả xem chi tiết
2. Luận Tạng – Đại Tạng Kinh Tuệ QuangNhiều Tác Giả xem chi tiết
3. Vô Lượng Thọ Kinh – Giảng lần thứ 10 (năm 1998)HT Tịnh Không Tập [001-010] , [011-020] , [021-030] , [031-040] , [041-050] , [051-060] , [061-070] , [071-080] , [081-090] , [091-100] , [101-110] , [111-120] , [121-130] , [131-140] , [141-150] , [151-160] , [161-210] , [211-260] , [261-310]
4. Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm LụcẤn Quang Đại Sư giám định
5. 150 Bài Thuốc Gia TruyềnHT Thích Giác Nhiên
6. Ấn Quang Pháp Sư Văn SaoẤn Quang Đại Sư
7. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục BiênẤn Quang Đại Sư  Quyển [thượng] – [hạ] Quyển [thượng] – [hạ]
8. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam BiênẤn Quang Đại Sư  Quyển [1] , [2] , [3] , [4] Quyển [1] , [2] , [3] , [4]
9. Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức TaiẤn Quang Đại Sư
10. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn LụcẤn Quang Đại Sư
11. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Tục BiênẤn Quang Đại Sư
12. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa LụcẤn Quang Đại Sư
13. Lá Thư Tịnh Ðộ Ấn Quang Đại Sư
14. Thọ Khang Bảo GiámẤn Quang đại sư tăng đính
15. An Sĩ Toàn Thư 1 – Âm Chất Văn (Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả)Chu An Sỹ  Quyển [thượng] – [hạ]
16. An Sĩ Toàn Thư 2 – Vạn Thiện Tiên Tư (Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại)Chu An Sỹ
17. An Sĩ Toàn Thư 3 – Dục Hải Hồi Cuồng (Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục)Chu An Sỹ
18. An Sĩ Toàn Thư 4 – Tây Quy Trực Chỉ (Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ)Chu An Sỹ
19. 48 Pháp Niệm PhậtDiệu Không Ðại Sư
20. A Di Đà Kinh Hợp GiảiBửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa
21. A Di Ðà Kinh Lược GiảiHT Tuyên Hóa
22. Khai Thị Niệm PhậtHT Tuyên Hóa
23. A Di Ðà Kinh Sớ SaoLiên Trì Ðại Sư
24. A Di Ðà Kinh Yếu GiảiNgẫu Ích Ðại Sư
25. Ngẫu Ích Đại Sư Pháp NgữNgẫu Ích Ðại Sư
26. Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng TụngHứa Chỉ Tịnh soạn
27. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký Pháp Sư Diễn Bồi
28. Bát Quan Trai Thập GiảngPháp Sư Diễn Bồi
29. Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng KýPháp sư Diễn Bồi
30. Chú Giải Kinh Vô Lượng ThọCư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
31. Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan Hoằng Nhất Đại SưHoằng Nhất Đại Sư
32. Ðường Về Cực LạcHT Trí Tịnh
33. Hương Sen Vạn ĐứcHT Trí Tịnh
34. Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam MuộiCư Sĩ Bành Tế Thanh
35. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung ThưBác Sĩ Quách Huệ Trân
36. Phật Học và Y HọcBác Sĩ Quách Huệ Trân
37. Lắng Nghe Tiếng Hát Sông HằngBác Sĩ Quách Huệ Trân
38. Lễ Phật Và Y HọcBác Sĩ Quách Huệ Trân
39. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Vô Lượng Thọ Kinh – Giảng lần thứ 11)HT Tịnh Không Tập [1-60] , [61-120] , [121-180] , [181-240] , [241-300] , [301-360] , [361-420] , [421-480] , [481-540] , [541-600]
Tải file Word : bấm vào
40. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn NghĩaHT Tịnh Không  Quyển [1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6] , [7] , [8] , [9]
41. A Di Ðà Kinh Yếu Giải Giảng KýHT Tịnh Không
42. Ý Nghĩa chân thật của Bổn Nguyện Niệm PhậtHT Tịnh Không
43. Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Cát Tường Vân Tỳ Kheo ChươngHT Tịnh Không
44. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược GiảngHT Tịnh Không
45. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ SaoHT Tịnh Không
46. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng KýHT Tịnh Không  Quyển [thượng] – [hạ]
47. Khai Thị – Thuyết Giảng Cho Phật Tử Dự Phật Thất Trong Niệm Phật ÐườngHT Tịnh Không
48. Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm HT Tịnh Không
49. Lợi Ích Của Sự Niệm PhậtHT Tịnh Không
50. Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân ThậtHT Tịnh Không
51. Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh NguyệnHT Tịnh Không
52. Lý Luận và Sự Thật của Nhân QuảHT Tịnh Không
53. Sự Kiện Quan Trọng Nhất Trong Đời NgườiHT Tịnh Không
54. Liễu Phàm Tứ Huấn (20 tập)HT Tịnh Không
55. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (60 tập)HT Tịnh Không
56. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú -2014 (20 tập)HT Tịnh Không
57. Tịnh Độ Vấn ĐápHT Tịnh Không
58. Niệm Phật Thành PhậtHT Tịnh Không
59. Phật Học Vấn ĐápHT Tịnh Không
60. Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng KýHT Tịnh Không
61. Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng KýHT Tịnh Không
62. Sa Di Luật Nghi Yếu LượcHT Tịnh Không
63. Tịnh Tông Nhập MônHT Tịnh Không
64. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao Diễn NghĩaHT Tịnh Không
65. Niệm Phật Tâm Địa Công PhuHT Tịnh Không
66. Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược GiảngHT Tịnh Không
67. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Giảng KýHT Tịnh Không
68. Tâm Sanh Tử Không Tha ThiếtThích Tự Liễu soạn – HT Tịnh Không giám định
69. Báo Cáo Tâm Đắc Học Đại Kinh Khoa Chú và Tinh Hoa Khai Thị Các Bài Giảng Của HT Tịnh KhôngThích Tự Liễu soạn – HT Tịnh Không giám định
70. Kệ Niệm PhậtTriệt Ngộ Ðại Sư
71. Một Trăm Bài Kệ Niệm PhậtTriệt Ngộ Ðại Sư
72. Triệt Ngộ Ðại Sư Khai ThịTriệt Ngộ Ðại Sư
73. Niệm Phật Thập YếuHT Thích Thiền Tâm
74. Phật Học Tinh YếuHT Thích Thiền Tâm
75. Quê Hương cực LạcHT Thích Thiền Tâm
76. Phật Học Vấn Đáp Loại Biên Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Giải Đápcư sĩ Lý Bỉnh Nam
77. Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tậpcư sĩ Lý Bỉnh Nam
78. Niệm Phật Pháp YếuDịch Viên Mao Lăng Vân kết tập
79. Niệm Phật Tứ Ðại Yếu Quyết Luyến TâyÐại Sư Ngọc Phong Cổ Côn
80. Niệm Phật CảnhThiện Đạo Đại Sư
81. Niệm Phật Tông YếuPháp Nhiên Thượng Nhân
82. Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm – Tĩnh Am Đại Sư SoạnHT Tuyên Hóa
83. Pháp Môn Tịnh ÐộHT Thích Trí Thủ
84. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao DịchCương Lương Gia Xá
85. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Kýcư sĩ Từ Tỉnh Dân
86. Tây Phương Xác ChỉGiác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
87. Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị ChúngThiền Sư Băng Hoà
88. Tịnh Độ Cảnh Ngữ Hành SáchTriệt Lưu Đại Sư
89. Tịnh Ðộ Hoặc VấnThiên Như Ðại Sư
90. Tịnh Ðộ Thập Nghi LuậnTrí Giả Ðại Sư
91. Trùng Ðính Tây Phương Công Cứ Dật NhânPháp Sư Biên Thuật
92. Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng YếuThái Hư Ðại Sư
93. Cuộc Đời và Đạo Nghiệp Hòa Thượng Hải HiềnĐệ Tử Hòa Thượng Hải Hiền kết tập
94. Bí Mật Của NướcMasaru Emoto ( Tiến sĩ Giang Bổn Thắng) (file scan màu)  , Click xem trực tiếp , file chữ click
95. Thông Điệp Của NướcMasaru Emoto ( Tiến sĩ Giang Bổn Thắng) (file scan màu)  , Click xem trực tiếp , file chữ click
96. Cẩm Nang Tu ĐạoHT Quảng Khâm
97. Địa Ngục Du KýThiền Sư Lương Sĩ Hằng
98. Liên Tông Bảo GiámĐại Sư Ưu Đàm
99. Thiếu Niên Bảo ThânBác Sĩ Bành Tân
100. Địa Ngục Biến Tướng ĐồGiang Dật Tử tiên sinh họa
101. Khuyên Người Niệm Phậtcư sĩ Diệu Âm Tập [1] , [2] , [3] , [4]
102. Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyêncư sĩ Diệu Âm
103. Đệ Tử Quy (sách hoạt hình)Khổng Tử  Bìa đầu , Bìa cuối , [1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6]
104. Tranh Đệ Tử Quy (Bằng Chữ, Ép Gỗ) Tranh bằng chữ [1] , [2]
105. Đệ Tử Quy Giảng Giải (40 tập)Thầy Thái Lễ Húc
106. Long Thơ Tịnh ĐộVương Nhựt Hựu
107. Tuyển Tập Khuyến Tu Tịnh ĐộPhật tử Nguyễn Long biên soạn và kết tập
108. Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác Kinh
109. Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác Kinh Giảng KíPháp Sư Mộng Tham  Quyển [thượng] – [hạ]
110. Báo Ứng Hiện Đời – cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan biên dịch – Tập 1-2-3   , Tập 4     , Tập 5 (Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo)     , Tập 6 (Giai Nhân Áo Phượng)     , Tập 7 (Nơi Mẹ Tôi Đến)     
111.
112. Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Phần 1cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan biên dịch
113. Cẩm Nang Ăn Chay
114. Hình A Di Đà PhậtBấm vào
115. Toàn Bộ Các Tranh, Ảnh Phật-Bồ Tát, Ảnh Hòa Thượng, Đề Can A Di Đà Phật (các size lớn nhỏ, khác nhau)Bấm vào
116. Kinh A Di Đà (nhật tụng)Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh
117. Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Chỉ Tăng Tán Thán Tăng (Tăng Khen Tăng)
118. Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm – Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ 
119. Phát Đại Thệ Nguyện Phẩm Thứ 6 Kinh Vô Lượng Thọ – Nhật BảnHT Tịnh Không
120. Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ Ấn Quang Đại Sư  
121. Ấn Quang Đại Sư Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ Ấn Quang Đại Sư  
122. Pháp Uyển Châu Lâm Pháp Sư Đạo Thế tự Huyền Uẩn  [1] , [2] , [3]
123. Nhận Thức lão Pháp Sư (Làm Quen Với Lão Pháp Sư) – Ngài Pháp Sư Tịnh Không 
124. Pháp Thập Niệm Của Đại Sư Ấn Quang Cư Sĩ Hồ Tiểu Lâm [1] , [2] , [3]

13
Bình luận

avatar
7 Chủ đề bình luận
6 Trả lời chủ đề
0 Người theo dõi
 
Phản ứng nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
9 Tác giả bình luận
adminTây VânTânThanh hueMai Phương Khanh Tác giả bình luận gần đây
mới nhất lâu đời nhất bình chọn nhiều nhất
Quang
Khách

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vô cùng hoan hỉ tán thán!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Dung
Khách
Dung

A Di Đà Phật, không biết huynh đệ nào còn giũ file sách Tịnh Độ Đại Kinh Khoa chú,tập 78 Giảng 2014, xin tuỳ huy công đức của các huynh đệ. Email: vytiendung91@gmail.com

Bảo Nguyễn
Khách
Bảo Nguyễn

Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT ???.
Xin hỏi có sách Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo (NS Hạnh Đoan dịch) ko ạ? Nếu Đạo Hữu nào có file word hoặc pdf xin hoan hỷ gởi về dieuamvouu@gmail.com
Chân thành cảm niệm công đức Quý Đạo Hữu.

Mai Phương Khanh
Khách
Mai Phương Khanh

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

con xin chân thành cám ơn

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thanh hue
Khách
Thanh hue

A Di Đà Phật ! Con đang tìm bộ sách Khai Thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa trọn bộ. Xin quý Đạo hữu nào có file sách, xin gửi qua gmail tranhuelan113@gmail.com. con xin cảm niệm công đức rất nhiều ạ.

Tân
Khách
Tân

Nam Mô A Di Đà Phật
Con chân thành cảm ân.

Tây Vân
Khách
Tây Vân

Cảm niệm công đức của toàn thể quý liên hữu trong ban biên tập. Amidaphat.