Download Kinh – Sách (Gồm file pdf, word)

Danh Mục Nghe Pháp MP3  

1. Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng KinhNhiều Tác Giả xem chi tiết
2. Luận Tạng – Đại Tạng Kinh Tuệ QuangNhiều Tác Giả xem chi tiết

KINH NAM TÔNG

 Kinh Bổn Sanh (Chuyện Tiền Thân Đức Phật) – Dịch giả: HT Thích Thiền Tâm 
Tập [1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6] , [7]  , Full Word, Pdf, Prc –>

KINH NHẬT TỤNG
      – Kinh A Di Đà (nhật tụng)Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh
      – Kinh Vô Lượng Thọ (nhật tụng)Dịch giả: HT Thích Đức Niệm  (chưa dàn trang) (in ấn)
      – Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Bản dịch của HT Thích Trí Tịnh   , Bản dịch của HT Thích Thiền Tâm  
       – Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyển (nhật tụng)Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh   Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh ,   –   Bản in ấn, có hình thiết kế bìa Corel của cư sĩ Hữu Châu – Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh ,  (nhiều file), Bản in ấn của Tịnh Tông Học Hội Mỹ Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (1 file)
      – Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (nhật tụng) – Dịch giả: HT Thích Trí Tịnh   Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh  –  Tổng Hợp về Kinh Diệu Pháp Liên Hoa –> xem chi tiết
       – Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện – Dịch giả: Cư sĩ Hạnh Cơ   Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh , 
———————————-

3. Vô Lượng Thọ Kinh 10 – Giảng lần thứ 10 (năm 1998)HT Tịnh Không   –   –  xem chi tiết – Đã có đầy đủ file sách Pdf, Word 374 tập 
4. Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm LụcẤn Quang Đại Sư giám định
5. 150 Bài Thuốc Gia TruyềnHT Thích Giác Nhiên
6. Ấn Quang Pháp Sư Văn SaoẤn Quang Đại Sư
7. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục BiênẤn Quang Đại Sư  Quyển [thượng] – [hạ] Quyển [thượng] – [hạ]
8. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam BiênẤn Quang Đại Sư  Quyển [1] , [2] , [3] , [4] Quyển [1] , [2] , [3] , [4]
9. Ấn Quang Ðại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức TaiẤn Quang Đại Sư
10. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn LụcẤn Quang Đại Sư
11. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Tục BiênẤn Quang Đại Sư
12. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa LụcẤn Quang Đại Sư
13. Lá Thư Tịnh Ðộ Ấn Quang Đại Sư
14. Thọ Khang Bảo GiámẤn Quang đại sư tăng đính
15. An Sĩ Toàn Thư 1 – Âm Chất Văn (Khuyên Người Tin Sâu Nhân Quả)Chu An Sỹ  Quyển [thượng] – [hạ]
16. An Sĩ Toàn Thư 2 – Vạn Thiện Tiên Tư (Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại)Chu An Sỹ
17. An Sĩ Toàn Thư 3 – Dục Hải Hồi Cuồng (Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục)Chu An Sỹ
18. An Sĩ Toàn Thư 4 – Tây Quy Trực Chỉ (Khuyên Người Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ)Chu An Sỹ
19. 48 Pháp Niệm PhậtDiệu Không Ðại Sư
20. A Di Đà Kinh Hợp GiảiBửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa
21. A Di Ðà Kinh Lược GiảiHT Tuyên Hóa
22. Khai Thị Niệm PhậtHT Tuyên Hóa
23. A Di Ðà Kinh Sớ SaoLiên Trì Ðại Sư
24. A Di Ðà Kinh Yếu GiảiNgẫu Ích Ðại Sư
25. Ngẫu Ích Đại Sư Pháp NgữNgẫu Ích Ðại Sư
26. Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng TụngHứa Chỉ Tịnh soạn
27. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký Pháp Sư Diễn Bồi
28. Bát Quan Trai Thập GiảngPháp Sư Diễn Bồi
29. Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng KýPháp sư Diễn Bồi
30. Chú Giải Kinh Vô Lượng ThọCư Sĩ Hoàng Niệm Tổ     – xem chi tiết
31. Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan Hoằng Nhất Đại SưHoằng Nhất Đại Sư
32. Ðường Về Cực LạcHT Trí Tịnh
33. Hương Sen Vạn ĐứcHT Trí Tịnh
34. Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam MuộiCư Sĩ Bành Tế Thanh
35. Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung ThưBác Sĩ Quách Huệ Trân
36. Phật Học và Y HọcBác Sĩ Quách Huệ Trân
37. Lắng Nghe Tiếng Hát Sông HằngBác Sĩ Quách Huệ Trân
38. Lễ Phật Và Y HọcBác Sĩ Quách Huệ Trân
39. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (Vô Lượng Thọ Kinh – Giảng lần thứ 11)HT Tịnh Không Tập [1-60] , [61-120] , [121-180] , [181-240] , [241-300] , [301-360] , [361-420] , [421-480] , [481-540] , [541-600]
Tải file Word   –  xem chi tiết
40. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn NghĩaHT Tịnh Không  Quyển [1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6] , [7] , [8] , [9]
41. A Di Ðà Kinh Yếu Giải Giảng KýHT Tịnh Không
42. Ý Nghĩa chân thật của Bổn Nguyện Niệm PhậtHT Tịnh Không
43. Tứ Thập Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Cát Tường Vân Tỳ Kheo ChươngHT Tịnh Không
44. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược GiảngHT Tịnh Không
45. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ SaoHT Tịnh Không
46. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng KýHT Tịnh Không  Quyển [thượng] – [hạ]
47. Khai Thị – Thuyết Giảng Cho Phật Tử Dự Phật Thất Trong Niệm Phật ÐườngHT Tịnh Không
48. Học Vi Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm HT Tịnh Không
49. Lợi Ích Của Sự Niệm PhậtHT Tịnh Không
50. Nhìn Thấu Là Trí Huệ Chân ThậtHT Tịnh Không
51. Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh NguyệnHT Tịnh Không
52. Lý Luận và Sự Thật của Nhân QuảHT Tịnh Không
53. Sự Kiện Quan Trọng Nhất Trong Đời NgườiHT Tịnh Không
54. Liễu Phàm Tứ Huấn (20 tập)HT Tịnh Không
55. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (60 tập)HT Tịnh Không
56. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú – 2014 (508 tập)HT Tịnh Không
57. Tịnh Độ Vấn ĐápHT Tịnh Không
58. Niệm Phật Thành PhậtHT Tịnh Không
59. Phật Học Vấn ĐápHT Tịnh Không
60. Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng KýHT Tịnh Không
61. Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng KýHT Tịnh Không
62. Sa Di Luật Nghi Yếu LượcHT Tịnh Không
63. Tịnh Tông Nhập MônHT Tịnh Không
64. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao Diễn NghĩaHT Tịnh Không
65. Niệm Phật Tâm Địa Công PhuHT Tịnh Không
66. Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược GiảngHT Tịnh Không
67. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Giảng KýHT Tịnh Không
68. Tâm Sanh Tử Không Tha ThiếtThích Tự Liễu soạn – HT Tịnh Không giám định
69. Báo Cáo Tâm Đắc Học Đại Kinh Khoa Chú và Tinh Hoa Khai Thị Các Bài Giảng Của HT Tịnh KhôngThích Tự Liễu soạn – HT Tịnh Không giám định
70. Kệ Niệm PhậtTriệt Ngộ Ðại Sư
71. Một Trăm Bài Kệ Niệm PhậtTriệt Ngộ Ðại Sư
72. Triệt Ngộ Ðại Sư Khai ThịTriệt Ngộ Ðại Sư
73. Niệm Phật Thập YếuHT Thích Thiền Tâm
74. Phật Học Tinh YếuHT Thích Thiền Tâm
75. Quê Hương cực LạcHT Thích Thiền Tâm
76. Phật Học Vấn Đáp Loại Biên Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Giải Đápcư sĩ Lý Bỉnh Nam
77. Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tậpcư sĩ Lý Bỉnh Nam
78. Niệm Phật Pháp YếuDịch Viên Mao Lăng Vân kết tập
79. Niệm Phật Tứ Ðại Yếu Quyết Luyến TâyÐại Sư Ngọc Phong Cổ Côn
80. Niệm Phật CảnhThiện Đạo Đại Sư
81. Niệm Phật Tông YếuPháp Nhiên Thượng Nhân
82. Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm – Tĩnh Am Đại Sư SoạnHT Tuyên Hóa
83. Pháp Môn Tịnh ÐộHT Thích Trí Thủ
84. Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ Sao DịchCương Lương Gia Xá
85. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Kýcư sĩ Từ Tỉnh Dân
86. Tây Phương Xác ChỉGiác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
87. Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị ChúngThiền Sư Băng Hoà
88. Tịnh Độ Cảnh Ngữ Hành SáchTriệt Lưu Đại Sư
89. Tịnh Ðộ Hoặc VấnThiên Như Ðại Sư
90. Tịnh Ðộ Thập Nghi LuậnTrí Giả Ðại Sư
91. Trùng Ðính Tây Phương Công Cứ Dật NhânPháp Sư Biên Thuật
92. Vãng Sanh Tịnh Ðộ Luận Giảng YếuThái Hư Ðại Sư
93. Cuộc Đời và Đạo Nghiệp Hòa Thượng Hải HiềnĐệ Tử Hòa Thượng Hải Hiền kết tập
94. Bí Mật Của NướcMasaru Emoto ( Tiến sĩ Giang Bổn Thắng) (file scan màu)  , Click xem trực tiếp , file chữ click
95. Thông Điệp Của NướcMasaru Emoto ( Tiến sĩ Giang Bổn Thắng) (file scan màu)  , Click xem trực tiếp , file chữ click
96. Cẩm Nang Tu ĐạoHT Quảng Khâm
97. Địa Ngục Du KýThiền Sư Lương Sĩ Hằng
98. Liên Tông Bảo GiámĐại Sư Ưu Đàm
99. Thiếu Niên Bảo ThânBác Sĩ Bành Tân
100. Địa Ngục Biến Tướng ĐồGiang Dật Tử tiên sinh họa
101. Khuyên Người Niệm Phậtcư sĩ Diệu Âm Tập [1] , [2] , [3] , [4]
102. Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyêncư sĩ Diệu Âm
103. Đệ Tử Quy (sách hoạt hình)Khổng Tử  Bìa đầu , Bìa cuối , [1] , [2] , [3] , [4] , [5] , [6]
104. Tranh Đệ Tử Quy (Bằng Chữ, Ép Gỗ) Tranh bằng chữ [1] , [2]
105. Đệ Tử Quy Giảng Giải (40 tập)Thầy Thái Lễ Húc
106. Long Thơ Tịnh ĐộVương Nhựt Hựu
107. Tuyển Tập Khuyến Tu Tịnh ĐộPhật tử Nguyễn Long biên soạn và kết tập
108. Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác Kinh
109. Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác Kinh Giảng KíPháp Sư Mộng Tham  Quyển [thượng] – [hạ]
110. Báo Ứng Hiện Đời – cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan biên dịch – Tập 1-2-3   , Tập 4     , Tập 5 (Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo)     , Tập 6 (Giai Nhân Áo Phượng)     , Tập 7 (Nơi Mẹ Tôi Đến)     
111.
112. Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám Phần 1cư sĩ Quả Khanh – Hạnh Đoan biên dịch
113. Cẩm Nang Ăn Chay
114. Hình A Di Đà PhậtBấm vào
115. Toàn Bộ Các Tranh, Ảnh Phật-Bồ Tát, Ảnh Hòa Thượng, Đề Can A Di Đà Phật (các size lớn nhỏ, khác nhau)Bấm vào

116. 

117. Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Chỉ Tăng Tán Thán Tăng (Tăng Khen Tăng)
118. Tịnh Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm – Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ 
119. Phát Đại Thệ Nguyện Phẩm Thứ 6 Kinh Vô Lượng Thọ – Nhật BảnHT Tịnh Không
120. Ấn Quang Đại Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ Ấn Quang Đại Sư  
121. Ấn Quang Đại Sư Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ Ấn Quang Đại Sư  
122. Pháp Uyển Châu Lâm Pháp Sư Đạo Thế tự Huyền Uẩn  [1] , [2] , [3]
123. Nhận Thức lão Pháp Sư (Làm Quen Với Lão Pháp Sư) – Ngài Pháp Sư Tịnh Không 
124. Pháp Thập Niệm Của Đại Sư Ấn Quang Cư Sĩ Hồ Tiểu Lâm [1] , [2] , [3]
125.
Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn – Thật Hiền Đại Sư (Tĩnh Am Đại Sư) – HT Thích Trí Quang dịch 
Bài Văn Khuyên Phát Tâm Bồ Đề – Cư sĩ Minh Tiến dịch 
126. Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn Giảng Giải – HT Tuyên Hóa Giảng Giải 
127. Tịnh Độ Thập Yếu – Ngẫu Ích Đại Sư tuyển chọn : gồm 10 quyển như dưới

 1. Đệ Nhất Yếu
  A Di Ðà Kinh Yếu Giải (Ngẫu Ích Đại Sư)
 2. Đệ Nhị Yếu
  – Vãng Sanh Tịnh Độ Sám Nguyện Nghi (Tuân Thức Đại Sư)
  – Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn (Tuân Thức Đại Sư)
 3. Đệ Tam Yếu
  – Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sơ Tâm Tam Muội Môn (Thành Thời Đại Sư)
  – Thọ Trì Phật Thuyết A Di Đà Kinh Hạnh Nguyện Nghi (Thành Thời Đại Sư)
  (chưa có bản dịch)
 4. Đệ Tứ Yếu
  – Tịnh Độ Thập Nghi Luận (Trí Giả Đại Sư)
 5. Đệ Ngũ Yếu
  – Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận (Phi Tích Đại Sư)
 6. Đệ Lục Yếu
  – Tịnh Ðộ Hoặc Vấn (Thiên Như Đại Sư)
 7. Đệ Thất Yếu
  – Tây Trai Tịnh Độ Thi (Phạm Kỳ Đại Sư)
  (chưa tìm được bản dịch hoàn chỉnh)
 8. Đệ Bát Yếu
  – Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ (Diệu Hiệp Đại Sư)
 9. Đệ Cửu Yếu
  – Tịnh Độ Sinh Vô Sinh Luận (U Khê Đại Sư)
  – Tịnh Độ Pháp Ngữ (U Khê Đại Sư)
 10. Đệ Thập Yếu
  – Tây Phương Hợp Luận (Viên Hoằng Đạo Cư Sĩ)

128. Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải – Tỳ Kheo Giới Hoàn Đời Tống  
129. Lịch Sử Giáo Lí Tịnh Độ Trung Quốc – Vọng Nguyệt Tín Hanh  
130. Nghiên Cứu Cách Giảng Dạy Nội ĐiểnLý Bỉnh Nam Soạn 
131. Tổng Hợp HT Tuyên Hòa xem chi tiết
132. Tổng Hợp Kinh Sách Về Địa Tạng Vương Bồ Tát
xem chi tiết
133. Vô Lượng Thọ Trích Lục 62 điều – Quy tắc tu hành của đồng học Tịnh Tông – HT Tịnh Không soạn xem chi tiết

134. Mấy Điệu Sen Thanh – HT Thích Thiền tâm dịch – xem chi tiết

4.5 13 phiếu bầu
Article Rating
guest
39 Comments
lâu đời nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Quang
6 năm trước đây

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Vô cùng hoan hỉ tán thán!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Diệu Liên
Diệu Liên
Trả lời  admin
5 năm trước đây

Adidaphat
Con có một vài quyển như: Con đường nhân sinh đạt đến hạnh phúc của thầy Thái Lễ Húc ( 4 tập) và Liên Hoa Hóa Sanh của Pháp Sư Đạo Chứng (Bác Sĩ Quách Huệ Trân) ạ. Ngoài ra sách “Du Tịnh Ý công gặp Táo Thần” cũng là một quyển rất hay ạ, nhưng con không có file của quyển này ạ.

Adidaphat

Trần Son
Trần Son
Trả lời  admin
4 năm trước đây

Sách ÂM LUẬT VÔ TÌNH tập 1: http://bit.ly/2Ra3hQK
ÂM LUẬT VÔ TÌNH tập 2: https://goo.gl/KKm7bM

Thường Tàm khờ khạo ngốc nghếch
Thường Tàm khờ khạo ngốc nghếch
Trả lời  admin
1 năm trước đây

Dạ thưa thầy, con mong muốn chia sẻ 1 quyển sách hay của tịnh độ tông cho thầy và mọi người ạ nên con muốn biết địa chỉ email liên hệ của thầy và mọi người để có thể chia sẻ quyển sách này ạ. A Mi Đà Phật

Chỉnh sửa lần cuối 1 năm trước đây by Thường Tàm khờ khạo ngốc nghếch
Thường Tàm khờ khạo ngốc nghếch
Thường Tàm khờ khạo ngốc nghếch
Trả lời  Thường Tàm khờ khạo ngốc nghếch
1 năm trước đây

Website: tinhdodaikinh.com
Trang web: tinhdodaikinh.com/index.php
file:///C:/Users/thang/Downloads/tinh-do-dai-kinh-vo-luong-tho_new.pdf

Chỉnh sửa lần cuối 1 năm trước đây by Thường Tàm khờ khạo ngốc nghếch
Dung
Dung
5 năm trước đây

A Di Đà Phật, không biết huynh đệ nào còn giũ file sách Tịnh Độ Đại Kinh Khoa chú,tập 78 Giảng 2014, xin tuỳ huy công đức của các huynh đệ. Email: vytiendung91@gmail.com

Bảo Nguyễn
Bảo Nguyễn
5 năm trước đây

Nam Mô A DI ĐÀ PHẬT ???.
Xin hỏi có sách Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo (NS Hạnh Đoan dịch) ko ạ? Nếu Đạo Hữu nào có file word hoặc pdf xin hoan hỷ gởi về dieuamvouu@gmail.com
Chân thành cảm niệm công đức Quý Đạo Hữu.

Mai Phương Khanh
Mai Phương Khanh
5 năm trước đây

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

con xin chân thành cám ơn

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Thanh hue
Thanh hue
5 năm trước đây

A Di Đà Phật ! Con đang tìm bộ sách Khai Thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa trọn bộ. Xin quý Đạo hữu nào có file sách, xin gửi qua gmail tranhuelan113@gmail.com. con xin cảm niệm công đức rất nhiều ạ.

Tân
Tân
5 năm trước đây

Nam Mô A Di Đà Phật
Con chân thành cảm ân.

Tây Vân
Tây Vân
5 năm trước đây

Cảm niệm công đức của toàn thể quý liên hữu trong ban biên tập. Amidaphat.

trung
trung
4 năm trước đây

không có quyển tịnh độ thập yếu sao.

Diệu Âm
Diệu Âm
4 năm trước đây

Nam mô A Di Đà Phật

Hoan hỷ tán thán thiện hạnh của chư vị quản trị, các đạo hữu đồng tu đóng góp pháp liệu!

Trần Son
Trần Son
4 năm trước đây

Sách ÂM LUẬT VÔ TÌNH tập 1: http://bit.ly/2Ra3hQK
ÂM LUẬT VÔ TÌNH tập 2: https://goo.gl/KKm7bM

Nhuận Nam
Nhuận Nam
4 năm trước đây

A Di Đà Phật !
con muốn xin file sách : ” chia sẻ tâm đắc học đệ tử quy – pháp sư Định Hoằng “. Con muốn xin file này để đọc mà chỉ tìm thấy file mp3 thôi ạ.

pham thủy phong
pham thủy phong
3 năm trước đây

adidaphat

DA Liên Tịnh
DA Liên Tịnh
3 năm trước đây

A DI ĐÀ PHẬT hoan hỷ, xin tùy hỷ công đức

DA Liên Tịnh
DA Liên Tịnh
3 năm trước đây

Ad có sách nào hay xin hoan hỷ chia sẻ về gmail của mình.xin cảm ơn

Huỳnh Thị Thann Thúy
Huỳnh Thị Thann Thúy
3 năm trước đây

A DI ĐÀ PHẬT, anh oi quyển Tịnh Độ Thập Yếu em tải ko được, anh cho em em xin file này nha. Cám on anh. Tán thán công đức của anh a

lê văn thai
lê văn thai
3 năm trước đây

mình muốn tải các bài giảng của Pháp sư Tịnh Không để xem được kỹ hơn nhưng không biết đường lin để tải Quý vị nào thông thạo thì hướng dẫn và gửi vào hòm thư Xin cảm ơn A DI ĐA PHAT

lengoc hà
lengoc hà
2 năm trước đây

Thanh tịnh minh hối PS Tịnh Không 7 tập không có băn đoc word chỉ có bản nghe MP3

Phúc
Phúc
2 năm trước đây

Nam Mô A Di Đà Phật

Quyết Trần
Quyết Trần
1 năm trước đây

Cảm ơn ban biên tập rất nhiều rất nhiều đã mang lại cho mọi người những kho tàng sách quý giá.

Chúc các anh chị, cô bác làm biên tập thêm sức khoẻ và trí tuệ để đưa thêm nhiều kinh sách quý giá hơn nữa đến với những người học tập!

Mong một ngày nào đó sẽ có công trình Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm PDF tuyệt đẹp mà thầy Tịnh Không giới thiệu. 🙏

Cảm ơn anh chị, cô bác biên tập rất nhiều. Nam mô A Di Đà Phật 🙏

Chỉnh sửa lần cuối 1 năm trước đây by Quyết Trần
TRẦN VĂN DƯƠNG
TRẦN VĂN DƯƠNG
1 năm trước đây

A DI ĐÀ PHẬT. Dạ kính thưa thầy những file sách như chuyển họa thành phúc hoặc nhưng file sách khác con coby về phát tâm in ra có được không ạ

Trần Thị Thanh Xuân
Trần Thị Thanh Xuân
7 tháng trước đây

Nếu Muốn Phật Pháp Hưng, Chỉ Tăng Tán Thán Tăng (Tăng Khen Tăng) a DI đÀ PHẬT CON KHÔNG THẤY CÓ FILE NÀY Ạ

Admin Sách Phật
Admin Sách Phật
Trả lời  Trần Thị Thanh Xuân
7 tháng trước đây

Dạ Gửi quý Phật vào link này ạ
https://sachphat.net/tang-khen-tang

Vũ Phạm
Vũ Phạm
6 tháng trước đây

Nam mô a di đà phật
Mình đang tìm cuốn lương hoàng sám phụ giải phần 2 ạ.

Tịnh An
Tịnh An
4 tháng trước đây

dạ còn quyển mấy điệu sen thanh của hoà thượng Thiền Tâm.
Em mong quản trị viên nếu có thì đăng tải để mọi người có dịp đọc ạ

39
0
Bình luận góp ý - hỏi đáp thắc mắc.x
()
x
Zalo HỖ TRỢ