Kinh Vô Lượng Thọ 2

Tên kinh - sáchGiảng tại
Kinh Vô Lượng Thọ Huyền Nghĩa 19 tập (Giảng lần 3)Thư Viện Phật Giáo Hoa Tạng, Đài Bắc (10/1994)
Vô Lượng Thọ 374 tập (Giảng lần 10)Hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm - Tân Gia Ba (1998)
Kinh Vô Lượng Thọ - Thầy Minh Nhẫn Trích Lục Tập Dịch 52 tập (Giảng lần 10)Hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm - Tân Gia Ba (1998)
Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa 22 tậpGiảng Đường Hoa Nghiêm Malaysia (19-12-2009)
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa 600 tập (Giảng lần 1)Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong (4-5-2010)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 578 tập (Giảng lần 2)Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông (21-9-2011)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 508 tập (Giảng lần 4)Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà HongKong (2014)
Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 9 tập (Giảng lần 5)Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông (2018)
Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
Zalo HỖ TRỢ