Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 (Giảng lần 5) – HT Tịnh Không

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018
Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng
Giảng tại: Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông
Thời gian: Ngày 19 tháng 1 năm 2018.
Biên tập: Thích Thiện Luận
Dịch giả: Thích Thiện Trang.

Youtube

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 MP3

001002003004005006007008009010
011012013014

Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2018 pdf, Word bấm vào

 

 

Bình luận

avatar