Lược Giảng Di Đà Đại Nguyện – Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Không 01/01/2018

Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Không?

[Lược Giảng Di Đà Đại Nguyện]

  • Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
  • Thời gian từ: 01/01/2018 đến 03/01/2018
  • Địa điểm: Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng Đài Bắc
  • Chuyển ngữ: Minh Hải

Hôm nay là Tết nguyên đán 2018, các đồng tu muốn tôi nhân dịp này nói vài câu với mọi người, đưa ra chủ đề này, chủ đề này là: “Niệm Phật vãng sanh, tôi có thể làm được không? Di Đà đại nguyện lược thuyết”.Nếu như tôi nói, tôi không có nắm chắc, tôi làm không được, vậy thì mấy năm nay, mọi người cùng tôi học Phật nhất định sẽ rất đau lòng. Tôi không làm được, quý vị có mấy người có thể làm được? Do đó, tôi không làm được, tôi cũng không thể khiến mọi người không làm được, ý nghĩa này quan trọng. Tôi không làm được cũng không sao, chỉ cần mọi người làm được. Mọi người có thể làm được không? Nhất định có thể làm được.

Lược Giảng Di Đà Đại Nguyện – Niệm Phật Vãng Sanh – Tôi Có Thể Làm Được Không MP3

tập 01 tập 02 tập 03

Youtube

Bình luận

avatar