1 vạn người niệm Phật, thật sự vãng sanh chỉ vài người, sợ lâm chung không giữ mình đượcTrích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download 1 vạn người niệm Phật, thật sự vãng sanh chỉ vài người, sợ lâm chung không giữ mình được MP3 bấm vào

Bình luận

avatar