Muốn hiểu được danh hiệu Phật này thật không đơn giản.Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Muốn hiểu được danh hiệu Phật này thật không đơn giản. MP3 bấm vào

Bình luận

avatar