Niệm Phật có tạp niệm chán chường rút lui thì hết cách, đừng thất vọng, quyết không bỏ cuộcTrích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Niệm Phật có tạp niệm chán chường rút lui thì hết cách, đừng thất vọng, quyết không bỏ cuộc MP3 bấm vào

Bình luận

avatar