Niệm Phật là một kỹ xảo tu hành vì không niệm Phật liền khởi vọng tưởngTrích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Niệm Phật là một kỹ xảo tu hành vì không niệm Phật liền khởi vọng tưởng MP3 bấm vào

Bình luận

avatar