Người Cực Lạc không sinh bệnh, khí hậu ôn hòa, núi rừng trân bảo sạch sẽ không một chút bụiTrích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Người Cực Lạc không sinh bệnh, khí hậu ôn hòa, núi rừng trân bảo sạch sẽ không một chút bụi MP3 bấm vào

Bình luận

avatar