Đọc kinh nhiều là làm quen thế giới Cực Lạc, sẽ có cảm tình muốn đến đó, chuyển lạ thành quenTrích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Đọc kinh nhiều là làm quen thế giới Cực Lạc, sẽ có cảm tình muốn đến đó, chuyển lạ thành quen MP3 bấm vào

Bình luận

avatar