Tạp niệm tạp duyên quá nhiều , khó có thể thành tựuTrích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Tạp niệm tạp duyên quá nhiều , khó có thể thành tựu MP3 bấm vào

Bình luận

avatar