Đối với tất cả mọi người đều phải khởi tâm cung kínhTrích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Đối với tất cả mọi người đều phải khởi tâm cung kính MP3 bấm vào

Bình luận

avatar