Khai Thị 3/3/2019 Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét Cũng Phải Buông Xuống

Khai Thị 3/3/2019 Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét Cũng Phải Buông Xuống – HT Tịnh Không

  • Chủ Giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
  • Thời gian:  ngày 3/3/2019
  • Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện Úc Châu.
  • Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Khai Thị 3/3/2019 Thứ Ưa Thích Cần Phải Buông Xuống, Thứ Chán Ghét Cũng Phải Buông Xuống – HT Tịnh Không MP3

1 tập

Youtube:

Bình luận

avatar