Khai Thị 9/3/2019 Nhìn Thấu Là Trí Huệ, Buông Được Là Công Phu – HT Tịnh Không

Khai Thị 9/3/2019 Nhìn Thấu Là Trí Huệ, Buông Được Là Công Phu

  • Chủ Giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
  • Thời gian:  ngày 9/3/2019
  • Địa điểm: Tịnh Tông Học Viện Úc Châu.
  • Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

Youtube:

Khai Thị 9/3/2019 Nhìn Thấu Là Trí Huệ, Buông Được Là Công Phu MP3

1 tập

Bình luận

avatar