Nhìn thấu thì thầy giáo có thể giúp được, nhưng buông bỏ nhất định phải chính mình làm.Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Nhìn thấu thì thầy giáo có thể giúp được, nhưng buông bỏ nhất định phải chính mình làm. MP3 bấm vào

Bình luận

avatar