Nếu bạn mỗi ngày không nghe kinh niệm Phật, làm sao chống nổi mê hoặc ở bên ngoàiTrích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Nếu bạn mỗi ngày không nghe kinh niệm Phật, làm sao chống nổi mê hoặc ở bên ngoài MP3 bấm vào

Bình luận

avatar