Người niệm Phật cầu vãng sanh phải nên xa lìa chốn ồn náo (Pháp Sư Tịnh Không)

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Người niệm Phật cầu vãng sanh phải nên xa lìa chốn ồn náo (Pháp Sư Tịnh Không) MP3 bấm vào

NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH PHẢI NÊN XA LÌA CHỐN ỒN NÁO.

Chánh Kinh “Xả ly nhất thiết hội náo chi chúng”, rời bỏ hết thảy các chốn ồn náo, không nên ưa thích náo nhiệt. Không chỉ có nghĩa là không ưa thích những nơi ăn chơi vui vẽ trong thế gian, mà ngay đối với những chổ hoan hỷ náo nhiệt nơi cửa Phật cũng chẳng nên ham mê, nói chung điều gì trái nghịch với giới, định, huệ, trái nghịch với giác, chánh, thanh tịnh đều là giải đãi ồn náo. Bởi thế đoạn văn này dung hàm ý nghĩa rất sâu rất rộng. Mục đích học Phật của chúng ta là cầu giải thoát, cho nên phải hiểu rõ hai chữ “giải thoát” này.

“Giải” là cởi mở, cởi mở là gì? Cởi bỏ phiền não, “thoát” là thoát ly lục đạo luân hồi, mục đích của việc học Phật là đây. Nếu quý vị chẳng nghĩ đến giải thoát thì chẳng sao, cứ việc ngày ngày lăn vào nơi chốn náo nhiệt, còn ai là kẻ thật sự mong liễu sanh tử, thật sự niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế giới thì nhất định phải tuân thủ lời dạy này.

Chánh kinh Phật nói “Ưng đương xả ly hội náo chi xứ” phải nên lìa bỏ những nơi ồn náo, vì sao phải lìa bỏ những nơi ồn náo? Chúng ta là phàm phu, chẳng phải là thánh nhân tái lai. Các vị Phật Bồ Tát tái lai tu hành chẳng giống chúng ta, mà là trong pháp đại thừa, ở trong chổ náo nhiệt mà lìa náo nhiệt, đó chẳng phải là điều mà người bình thường làm được. Nếu ta học đòi các ngài, xa lìa ồn náo trong chổ ồn náo, ta nhất định đọa địa ngục A tỳ, bởi thế chắc chắn là chẳng học được.

Cuối bản kinh này có nói: Sơ nghiệp Bồ Tát chẳng giống như huệ hạnh Bồ Tát. Huệ hạnh Bồ Tát phá một phần vô minh chứng một phần pháp thân, hạnh của các vị pháp thân đại sĩ nói trong kinh Hoa Nghiêm đích thật là “phiền não chính là Bồ Đề, sanh tử chính là Niết Bàn”. Chúng ta là sơ học Bồ Tát, sanh tử là sanh tử, phiền não là phiền não, tuyệt đối chẳng phải phiền não chính là Bồ Đề, chúng ta làm không được.

Chúng ta nhất định phải hiểu rõ thân phận mình như thế nào, trình độ mình ra sao? Phải nên tu học những gì? Hoàn cảnh nhất định ảnh hưởng đến tâm tình chúng ta. Bất cứ hoàn cảnh bất hảo nào cũng khiến cho thân tâm ta chẳng đạt được thanh tịnh, nên nhất định phải xa lìa. Vì thế Đức Phật dạy chúng ta phải nên xa lìa nơi náo nhiệt xô bồ.

(Trích từ: Trích đoạn khai thị của Pháp Sư Tịnh Không)

0 0 bỏ phiếu
Article Rating
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận góp ý - hỏi đáp thắc mắc.x
()
x
Zalo HỖ TRỢ