Những Tố Chất Cần Phải Có Của Người Thầy Văn Hóa Truyền Thống – HT Tịnh Không

Những Tố Chất Cần Phải Có Của Người Thầy Văn Hóa Truyền Thống

Chủ giảng: lão Hòa Thượng Tịnh Không
Khởi giảng ngày 20/12/2016.
Địa điểm: Hội phúc lợi khu vực Chiếm Sá Chủi, Hồng Kông.

Những Tố Chất Cần Phải Có Của Người Thầy Văn Hóa Truyền Thống MP3

Những Tố Chất Cần Phải Có Của Người Thầy Văn Hóa Truyền Thống

 

1 tập

Youtube:

Bình luận

avatar