Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt – Thầy Trần Đại Huệ

Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt

Phần 1: Dạy Trẻ Điều Gì ? (2 tập)

Phần 2: Đạo Thầy Trò (2 tập)

Thầy Trần Đại Huệ

Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.

 

Con Trẻ Cần Có Người Thầy Tốt MP3

 

 

Phần 1 tập 1Phần 1 tập 2Phần 2 tập 1Phần 2 tập 2

Youtube:

Bình luận

avatar