Làm Quý Nhân Một Đời Của Con Trẻ 9-7-2013 – Thầy Thái Lễ Húc

Làm Quý Nhân Một Đời Của Con Trẻ

  • Diễn giảng: Thầy giáo Thái Lễ Húc
  • Thời gian: 9-7-2013
  • Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng giáo dục văn hóa Cư Mỹ Hinh Nam Kinh
  • Chuyển ngữ: Minh Hải
  • Trọn bộ 46 tập

Kính chào vợ chồng chủ tịch Diệp, thư kí trưởng Mạc, thầy giáo Trần, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục, các vị trưởng bối, các anh chị em, chào mọi người! Nhìn thấy các vị hiệu trưởng, các vị đồng đạo trong ngành giáo dục, trong lòng hết sức vui mừng. Khổng Tử nói “Có bạn từ phương xa tới, chẳng phải vui lắm sao?”, còn trên bục giảng chúng ta, cái này là đồng hoa cải, có hàng ngàn hàng vạn đóa hoa xinh đẹp, giúp chúng ta cảm nhận được quý vị đồng đạo hiệu trưởng đang dụng tâm đang suy nghĩ cho cuộc đời hạnh phúc của con trẻ. Sự dụng tâm của quý vị hiệu trưởng, nhất định sẽ khai hoa kết trái trong cuộc đời của các em, giống như đồng hoa cải này. Sau lưng quý vị hiệu trưởng, có thể sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc nhân sinh của mấy vạn mấy chục vạn con trẻ. Cho nên hôm nay giao lưu chủ đề này cùng mọi người, là “Làm quý nhân một đời của con cái”.

Làm Quý Nhân Một Đời Của Con Trẻ MP3

1A1B2A2B3A3B4A4B5Atập 5B
6A6B7A7B8A8B9A9B10Atập 10B
11A11B12A12B13A13B14A14B15Atập 15B
16A16B17A17B18A18B19A19B20Atập 20B
21A21B22A22B23A23B

Làm Quý Nhân Một Đời Của Con Trẻ Youtube

Bình luận

avatar