Học Tập Chia Sẻ “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn” 11-3-2013 – Thầy Thái Lễ Húc

Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn

  • Diễn giảng: Thầy Thái Lễ Húc
  • Thời gian: 11-3-2013
  • Địa điểm: Trung tâm Giáo dục văn hóa Trung Hoa Malaysia
  • Chuyển ngữ: Minh Hải

Chu Bách Lư (1617 – 1688), tên Dụng Thuần, tự Trí Nhất, hiệu Bách Lư, là người Côn Sơn vào cuối thời Minh đầu thời Thanh. Đầu thời Thanh, ông ở quê dạy học, đề xướng tri hành đồng tiến. Cuốn “Chu Tử gia huấn” của ông cũng được gọi là “Chu Tử trị gia cách ngôn”, “Chu Bách Lư trị gia cách ngôn”, gọi tắt là “Trị gia cách ngôn”, được giới giáo dục truyền thống Trung Quốc coi là cuốn sách vỡ lòng, có ảnh hưởng sâu xa. Trước mắt còn có lưu truyền bản in khắc, ngày càng nhiều người có thể đọc thuộc vanh vách.

“Chu Tử gia huấn” gồm 506 chữ, là tác phẩm có ảnh hưởng nhất trong số các trứ tác của Chu Bách Lư. “Chu Tử gia huấn” lấy sự tu thân, tề gia làm tông chỉ, đúc kết các phương pháp đối nhân xử thế của Nho gia, tư tưởng sâu sắc hồn hậu, hàm nghĩa rộng rãi tinh thâm.

Trích

BẤT HIẾU CHA MẸ TRỜI TRU ĐẤT DIỆT

Học giáo dục nhân quả thì không dám làm ác, còn giáo dục nhân quả bây giờ? Ngoài những câu chuyện thời xưa ra, thậm chí còn kể chuyện hiện đại, do người bây giờ quả thật rất cố chấp, họ nói “đó là chuyện hồi xưa, bây giờ chưa chắc như vậy”, thì quý vị kể vài chuyện hiện đại.

Tôi từng nghe qua tiến sĩ Chung Mao Sâm (Pháp Sư Định Hoằng) có kể một ví dụ như thế này: Có một cô gái 18 tuổi học lớp 8, 18 tuổi thì phải học lớp 12 mới đúng, cô gái này mới học lớp 8, không học hành nghiêm chỉnh, quan hệ nam nữ bừa bãi cho nên mới học lớp 8. Kết quả có một ngày nọ ra ngoài đường, mẹ cô rất không yên tâm đau khổ cầu cô, nói cô đừng đi nữa, cô lại còn tát mẹ mình một cái rồi xong ra ngoài, kết qua cởi xe máy cùng với một người nam không tốt đi ra ngoài chơi bời.

Vừa hay có một xe hàng lớn, cả chiếc xe máy bị cuốn xuống dưới gầm xe hàng, kết quả cánh tay mà cô đã tát mẹ của mình liền bị cán đứt, đứt lìa với cơ thể của cô chết tại chổ, còn người nam kia thì bị thương nặng. Kết quả khi người nam tỉnh lại người ta hỏi anh, tại sao anh lại chui xuống gầm xe vậy? Anh nói anh cũng không biết. Cô gái chết tại chổ nhưng cánh tay mà bị đứt ra đó khi mẹ cô đến nó vẫn còn co giật. Cô có một người chị một người em gái nhình thấy cánh tay vừa đánh mẹ đó bị đứt lìa, hai chị em liền quỳ xuống sám hối với người mẹ, sau này không dám bất hiếu với mẹ như vậy nữa.

Đây là câu chuyện xảy ra thời nay. Cho nên thực sự hồi xưa chúng ta thường nói “Bất hiếu cha mẹ trời tru đất diệt”

Trích từ bài giảng “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn”

Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn MP3

1A1B2A2B3A3B4A4B5Atập 5B
6A6B7A7B8A8B9A9B10Atập 10B
11A11B12A12B13A13B14A14B15Atập 15B
16A16B17A17B18A18B19A19B20Atập 20B
21A21B22A22B23A23B24A24B25Atập 25B
26A26B27A27B28A28B29A29B30A30B

Học Tập Chia Sẻ Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn Youtube

Bình luận

avatar