Chia Sẻ Về Bí Mật Của Niệm Lực 05/11/2011 – HT Tịnh Không

Chia Sẻ Về Bí Mật Của Niệm Lực

  • Diễn giảng: Hòa thượng Tịnh Không
  • Thời gian: 05/11/2011
  • Địa điểm: Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kong
  • Chuyển ngữ: Minh Hải
  • Trọn bộ 5 tập

Chia Sẻ Về Bí Mật Của Niệm Lực Mp3

tập 1A tập 1B tập 2A tập 2B tập 3A tập 3B tập 4A tập 4B tập 5Atập 5B

Youtube

 

Bình luận

avatar