Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết (Sanh Tử Tâm Thiết)

Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết

  • Pháp Sư Thích Tự Liễu trích từ các bài khai thị của tổ sư
  • HT Tịnh Không giám định

Dowload Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết file word, và pdf  

Sanh Tử Tâm Thiết MP3

tập 1 tập 2 tập 3 tập 4 tập 5

Youtube

Bình luận

avatar