Chí Rộng Khắp Hư Không, Tình Từ Bi Tha Thiết 13-12-2017 – Cư Sĩ Lưu Tố Vân

Chí Rộng Khắp Hư Không, Tình Từ Bi Tha Thiết

Diễn giảng: Cô giáo Lưu Tố Vân
Thời gian: 13/12/2017
Chuyển ngữ: Minh Hải

Mấy ngày trước, Tiểu Vu do vì việc tuyển tập kệ tụng này, khiến anh ấy bận rộn tối mặt tối mày. Tôi đoán là, có thể ít nhất là nửa tháng cũng không ngủ ngon. Vừa mới đem tuyển tập kinh tụng đợt thứ nhất đó, 8000 quyển phát xuống, có thể tinh thần đã được nhẹ nhàng một chút rồi, liền chạy đến chỗ này. Đến rồi cũng tốt, tôi muốn để anh thả lỏng nhẹ nhàng, thư giãn một chút. Nhưng mà bệnh nghề nghiệp này của anh, sau khi đến rồi, anh cũng không nghỉ ngơi cho khỏe, lại sắp xếp cho tôi một nhiệm vụ mới, bảo tôi mỗi ngày tán gẫu với mọi người một chút gì đó.

 

Chí Rộng Khắp Hư Không, Tình Từ Bi Tha Thiết MP3

tập 1tập 2tập 3tập 4tập 5

Chí Rộng Khắp Hư Không, Tình Từ Bi Tha Thiết Youtube

Bình luận

avatar