Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ (3 tập) – HT Tịnh Không

Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ

Thơi gian: 2006

Vạn Vật Hài Hòa Thiên Hạ Thái Bình – loạt bài Tiết Mục Công Ích của Đài Truyền Hình

Phỏng vấn Pháp Sư Tịnh Không

Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ

Hòa Hài Cứu Vãn Nguy Cơ MP3

tập 01 tập 02 tập 03 tập 04 tập 05 tập 06 tập 07

Youtube:

Bình luận

avatar