Tội lỗi của người giảng sai kinh Phật là địa ngục A Tỳ (Hòa Thượng Tịnh Không)Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Tội lỗi của người giảng sai kinh Phật là địa ngục A Tỳ (Hòa Thượng Tịnh Không) MP3 bấm vào

Bình luận

avatar