Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật – Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ

Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật

  • Tác giả: Liên Tông Diệu Đế Tịnh Ngữ Tam Tắc — Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ
  • Địa điểm: Phật thất Phật thất Cư Sĩ Lâm Bắc Kinh
  • Thời gian: 1998
  • Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai

Download Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật pdf: Tho-Nhac-Nho-Nguoi_Niem-Phat.pdf

Word : Tho-Nhac-Nho-Nguoi_Niem-Phat.docx

Chép lại bài giảng của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trong niệm Phật thất 1998, tại Cư Sĩ Lâm Bắc Kinh.

Bài thứ nhất làm tại Cực Lạc Am, Đạo tràng Niệm Phật.

Nguyên văn:

Niệm Phật tối kỵ
Tinh thần hoản tán
Tự cú mơ hồ
Tiên khoái hậu mạn
Ký vô âm tiết
Hựu bất liên quán
Tâm bất ứng khẩu
Thanh bất nhiếp niệm
Khinh hốt dưỡng thức
Cổ đức sở thán
Như thử niệm pháp
Vĩnh nan thành phiến.

Thanh hòa vận ổn
Tự chánh âm viên
Mạo thiết miên mật
Trầm trước an nhàn
Thanh hiệp hô tâm
Tâm ứng hô thanh
Tâm thanh tương y
Vọng niệm tự thanh.

Phật hiệu như châu
Niệm đầu như tuyến
Phân tắc các ly
Hiệp tắc thành xuyến
Tâm bất ly Phật
Khẩu bất ly niệm
Như tuyến quán châu
Tương tục bất đoạn.

Vị năng nhất tâm
Tiên cầu chuyên niệm
Vị năng bất loạn
Tiên học thành phiến
Chân cần chân chuyên
Công hiệu tự kiến
Vô tư vấn nhân
Hoàn thỉnh tự nghiệm.

Tạm dịch:

Niệm Phật kỵ nhất
Tinh thần tán loạn
Tiếng niệm mơ hồ
Trước nhanh sau chậm
Không có âm điệu
Lại không nối liền
Tâm không hợp miệng
Thanh không nhiếp niệm
Nuôi dưỡng ý thức
Người xưa than rằng
Cách niệm như vậy
Rất khó thành phiến.

Tiếng hòa nhịp đều
Chữ ngay âm tròn (rõ)
Thành khẩn khắn khít
Điềm đạm an nhàn
Thanh hợp với tâm
Tâm hợp với thanh
Thanh tâm nối liền
Vọng niệm tự dứt.

Phật hiệu như châu
Tâm như sợi dây
Phân thì cách ly
Hiệp thì thành xâu
Tâm không rời Phật
Miệng không rời niệm
Như dây xỏ châu
Liên tục không dứt.

Chưa được nhất tâm
Trước cầu chuyên niệm
Chưa được không loạn
Trước học thành phiến
Thiệt là chuyên cần
Hiệu quả tự thấy
Không phải hỏi người
Hãy xin tự xét.

Thơ Nhắc Nhở Người Niệm Phật MP3

01 02

Youtube

3 2 phiếu bầu
Article Rating
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận góp ý - hỏi đáp thắc mắc.x
()
x
Zalo HỖ TRỢ