Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu 16-8-2012 – Pháp sư Định Hoằng

Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu

  • Nguyên bản: Ngẫu Ích Sa môn Trí Húc, y theo Luật Tạng biên tập
  • Người giảng: Pháp sư Định Hoằng
  • Giảng tại: Chùa Viên Minh, Hương Cảng.
  • Thời gian: Ngày 16 tháng 8 năm 2012.
  • Dịch giả: Thích Thiện Trang
  • Giọng đọc: Quảng Duyên Ngộ

Sa Di Thập Giới Oai Nghi Luật Yếu MP3, pdf, word –> bấm tải

01020304050607080910
11121314

Youtube

Bình luận

avatar