Thiên Hạ Phụ Tử (7 tập)

Thiên Hạ Phụ Tử Trọn bộ 7 tập. Đứa Bé 5 Tuổi Thực Tiễn Đệ Tử Quy.

Giáo Dục Văn Hóa Truyền Thống, Giáo Dục Thánh Hiền.

Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, Mộ Tịnh Cư Sĩ, Liên Tú Cư Sĩ.

Trọn bộ 7 Thiên Hạ Phụ Tử tập:
Tập 1: Con Cái Trong Thiên Hạ Đều Có Thể Dạy Tốt.
Tập 2: Nhặt Rau Về Ăn, Sống Cũng Rất Khỏe Mạnh.
Tập 3: Đút Cơm Cho Cha Mẹ Ăn.
Tập 4: Công Việc Gì Cũng Phải Biết Làm.
Tập 5: Cả Đời Chỉ Học Một Vị Thầy.
Tập 6: Cách Dạy Con Của Ngàn Đời Nay.
Tập 7: Hàn Môn Xuất Quý Tử.

Thiên Hạ Phụ Tử – Đứa Bé 5 Tuổi Thực Tiễn Đệ Tử Quy MP3

01020304050607

Youtube:

Bình luận

avatar