Thiên hạ vốn vô sự – Niệm phật quan trọng

Trích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download THIÊN HẠ VỐN VÔ SỰ . NIỆM PHẬT QUAN TRONG .. MP3 bấm vào

 

Bình luận

avatar