TĐ:704-Một thí dụ về chuyển phiền não thành Bồ ĐềTrích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download TĐ:704-Một thí dụ về chuyển phiền não thành Bồ Đề MP3 bấm vào

TĐ:704-Một thí dụ về chuyển phiền não thành Bồ Đề

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 334
Thời gian từ: 00h44:36:00 – 00h51:42:25

“ Kim vân ma não giả”, đây là ma não. Thế Tôn đã nói ở trong bổn kinh, nghĩa là gì? “Dĩ ma năng não hại thân tâm cố”,. Ma làm cho chúng ta sanh phiền não, phiền não làm hại thân thể, làm hại tinh thần của ta, làm cho thân tâm chúng ta bị tổn thương, đối với việc tu hành, sanh chướng ngại, vì ý nghĩa này, cho nên có ma là có phiền não.
“Hựu phiền não tức ma cố.” Bản thân phiền não, là làm hại thân tâm con người. Cho nên đức Phật dạy chúng ta, chuyển phiền não thành bồ đề, bồ đề là trí huệ. Trí huệ có thể đoạn phiền não, có thể chuyển phiền não, định có thể đè phiền não. Người có định, tuy có phiền não, nhưng nó không khởi tác dụng, cho nên định là đè phiền não. Trí huệ là chuyển phiền não, chuyển hóa nó, cái này cao.
Công phu cạn nhất là nhẫn, ta có thể chịu đựng, đây là công phu cạn nhất. Công phu sâu là định, nghĩa là đè nó xuống, không khởi tác dụng. Cao nhất là gì? Là hóa giải nó, phiền nào hóa thành trí huệ. Quí vị nghĩ xem, phiền não tức là ma, đây là phàm phu. Phiền não giày vò chúng sanh, tâm chúng sanh không yên. Người tu hành có thể nhẫn, công phu càng cao là đạt định, phiền não không khởi tác dụng, cao nhất khai mở trí huệ. Phiền não cũng giúp quí vị tăng trưởng.
Ví dụ rõ ràng nhất, trong kinh Kim Cang nói Nhẫn Nhục tiên bị vua Ca Lợi cắt thân thể, người thường nói đó là thân tâm bị tổn thương nghiêm trọng. Nhẫn Nhục tiên gặp nạn này, không phải để cho quí vị chết nhẹ nhàng, lăng trì xử tử, dùng dao cắt từng miếng từng miếng, trên toàn thân thể, cắt cho đến chết, không phải để quí vị chết liền, cái này khó chịu khôn tả.
Nhẫn Nhục tiên không những đắc định khai ngộ, chuyển phiền não thành bồ đề, Ngài tu nhẫn nhục Ba la Mật, vô cùng hoan hỉ tiếp nhận, không chút oán hận. Vì sao? Ngài cảm thấy đây là một thử thách, nếu như ngài qua được thì thành Phật, ngài thực sự đã qua được rồi, còn bảo với vua Ca Lợi rằng, khi tôi thành Phật, việc đầu tiên là độ ông, cảm ơn vua. Ngài thành tựu, Ngài nhẫn nhục Ba La Mật. Quí vị nghĩ xem, ngài không chút oán hận, lại còn cảm ơn, chịu uất ức lớn như vậy, cảm ơn, điều này đệ tử Phật phải học tập.
… Đọc thêm Giáo dục

0 0 bỏ phiếu
Article Rating
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Bình luận góp ý - hỏi đáp thắc mắc.x
()
x
Zalo HỖ TRỢ