Báo Cáo Tâm Đắc Về Việc Học Tập Nữ Đức 7 tập – Cô Trần Tịnh Du

Báo Cáo Tâm Đắc Học Tập Nữ Đức

  • Người giảng: Cô Trần Tịnh Du
  • Địa điểm: Tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông
  • Thời gian: Giảng ngày 8/7/2010
  • Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Báo Cáo Tâm Đắc Về Việc Học Tập Nữ Đức MP3

01020304050607

Youtube:

Bình luận

avatar