Nghe như gió thổi bên tai, đọc mà tâm không ở một chỗ, làm sao có thể thành tựuTrích Đoạn Khai Thị – Trích đoạn từ các bài giảng của Lão Hòa Thượng Tịnh Không

Download Nghe như gió thổi bên tai, đọc mà tâm không ở một chỗ, làm sao có thể thành tựu MP3 bấm vào

Bình luận

avatar