[Phim Hoạt Hình] Giáo Dục Hạnh Phúc Mỹ Mãn

Giáo Dục Hạnh Phúc Mỹ Mãn là phim hoạt hình giáo dục nói về chú tiểu Nhất Thanh vâng lời sư phụ xuống núi hoằng dương Phật pháp, khiến cho chúng sanh trong thời mạt pháp thực sự hiểu được ý nghĩa đích thực của Phật giáo

Bình luận

avatar