[Phim Hoạt Hình] Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Ký

Phật Thuyết Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Ký (Phật Thuyết Kinh Di-lặc Đại Thành Phật)
Hán dịch: Quy Tư Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận
Xem Chánh Kinh tại:
http://daitangkinh.net

Bình luận

avatar