Lập quẻ Kinh Dịch cho số điện thoại theo cách 10 số

Chia số điện thoại thành 2 nửa để lấy thượng quẻ và hạ quẻ

5 số đầu lập thành Thượng quẻ, 5 số cuối lập thành Hạ quẻ.

Sim 10 số: 09889.99999 lấy 09889 làm Thượng quẻ, 99999 làm Hạ quẻ.

Bước 2: Xác định quẻ Thượng Quái và Hạ Quái

Thượng quẻ. Ví dụ: 0 + 9 + 8 + 8 + 9 = 34 chia cho 8 = 4 dư 2 tra bảng bên dưới tìm đến số 2 ta được Đoài. Như vậy Thượng Quái của sim 09889.99999 là Đoài.

 

Bảng tra ý nghĩa 64 Quẻ kinh dịch
Bảng tra ý nghĩa 64 Quẻ kinh dịch

Hạ quẻ. Ví dụ: 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 45 chia cho 8 = 5 dư 5 tra bảng bên trên tìm đến số 5 ta được Tốn.

Chú ý: nếu số chia hết cho 8 (dư 0) thì lấy số 8 để tra bảng.

Bước 3: Xác định quẻ Chủ

Ghép Thượng Quái (Cột) và Hạ Quái (Hàng) bằng cách tra bảng bên trên ta được Dóng cột số 2 (Đoài) xuống hàng số 5 (Tốn) giao nhau ở quẻ số 28, sau đó tra bảng ta được tên quẻ là Trạch Phong Đại Quá

Bước 4: Xác định quẻ biến

Tổng thượng quái + hạ quái = 34 + 45 = 79

rồi chia cho 6 dư 1
Hào động là 1

09889.99999 –> quẻ 28 hào 1

Zalo HỖ TRỢ