Quẻ số 1 – Thuần Càn – Khốn long đắc thủy – Thời vận đã đến (LỤC XUNG – Xung là Tán – XẤU)

THUẦN KIỀN. Kiện dã. CHÍNH YẾU. Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ.

Nguyên Hanh Lợi Trinh Nguyên Hanh Lợi Trinh vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành

Zalo HỖ TRỢ